اولویت های پژوهشی سال 96-95


تاریخ بروزرسانی : ۵ دی ۱۳۹۶ ۱۳:۱۲

فراخوان چالش‌های شرکت آب و فاضلاب اُستان تهران با تاکید بر مفاهیم توسعه پایدار

فهرست اهم عناوین چالش‌های این شرکت با تاکید بر اهداف توسعۀ پایدار بشرح ذیل می باشد.پیشنهادات مورد نظر را در قالب فُرم پیشنهاد پروژة پژوهشی، که از طریق آدرس الکترونیکیHTTP://pajuhesh.tpww.ir/  قابل دسترسی می باشد تکمیل نموده  و در اسرع وقت  جهت بررسی و اقدام آتی به این شرکت ارسال نمایند.

1- تاب‌آوری سیستم‌های آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب شهری

2- بهره‌وری در آبرسانی شهری

3- الگوهای مدیریت آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب شهری در آینده

4-  الگوهای مدیریت آب و فاضلاب شهری و توزیع عادلانه متناسب با تنوع اقشار درآمدی جامعه

5- استفاده مجدد از پساب به عنوان یک منبع آب در شهر

6- نقش جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت مصرف آب و بازچرخانی آن

7- الگوهای مدیریت آب و فاضلاب شهری برای سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهری

8- نقش صنعت آب و فاضلاب شهری در تغییرات اقلیم (کاهش انتشار و سازگاری)


تاریخ بروزرسانی : ۳ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۳۲
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.