فهرست کتاب های حمایت شده توسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران

عنوان کتاب

نام مولف

نام مترجم

تاریخ چاپ

ناشر

کنترل بهره برداری فرایندهای تصفیه آب - استاندارد AWWA M37

موسسه ارزیابی کاریز آزمای ایرانیان

پاییز 1387

پژواک فرهنگ

فرایند مدیریت در شرکت های آب و فاضلاب

احسان اله عبدی

زمستان1387

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مدیریت لجن در تصفیه متعارف

زهره اختیار زاده

زمستان1387

پژواک فرهنگ

علل کنترل حجیم و کفدار شدن لجن فعال

آذرمهر انصافپور

بهار1388

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

اصلاح الگوی مصرف آب چرا و چگونه

صادق یونسلو

زمستان1388

پژواک فرهنگ

برنامه ریزی اضطراری برای تاسیسات آب

سید حمیدرضا شریف واقفی

زمستان1389

آوای قلم

ارزیابی هدر رفت آب و راهبردهای کاهش آن

عزت الله مزینانی

بهار 1391

بوستان حمید

رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی

غلامرضا نبی بیدهندی و همکاران

بهار 1391

خانیران

بهینه سازی مصرف آب

صادق یونسلو

بهار1392

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مشخصات تجهیزات فنی و ایمنی سامانه های کلرزنی

کمیته تخصصی گاز کلر

بهار1394

آوای قلم

امنیت آب شهری با رویکرد مدیریت ریسک

 

رویا یعقوبی نژاد و همکاران

زمستان1395

آوای قلم

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.