عناوین پایان‌نامه‌های حمایت شده تا پایان سال 1396

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

نام دانشگاه

شرکت حامی

سال اجرا

1

جلوگیری و کاهش خوردگی بیولوژیکی در تاسیسات آب با استفاده از پوشش تیتانیوم

فاطمه علی قلعه باباخانی

کارشناسی ارشد

شهید عباسپور

ستاد

1388

2

مطالعه مقایسه‌ای لوله‌های انشعاب آب شهری در برابر فشارهای متغییر

مهرداد گاوشانی

کارشناسی ارشد

شهید عباسپور

ستاد

1388

3

مطالعه میدانی علل حوادث در انشعابات آب و ارائه روابط برای تهیه نقشه‌های خطرپذیری

محسن داوودی سرشت

کارشناسی ارشد

شهید عباسپور

ستاد

1388

4

مطالعه پایلوتی برای تعیین مبانی طراحی و بهسازی عملکرد زلالسازهای پولساتوری

میثم اولیایی

کارشناسی ارشد

شهید عباسپور

ستاد

90-89

5

بررسی کارایی تخریب تری‌هالومتانها در آب با استفاده از دی‌اکسید تیتانیوم بر پایه نانوفتوکاتالیست

صادق پژندی

کارشناسی ارشد

شهید عباسپور

ستاد

90-89

6

نقش قنوات و نظامهای آبرسانی شهری در ساختار جغرافیایی و فرهنگی شهرهای ایران

امیررضا اصغری

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

ستاد

88

7

اندازه‌گیری آلودگیهای رادیواکتیو در آبهای زیرزمینی

سوسن بیات

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

ستاد

90-89

8

بهینه‌سازی شبکه‌های آب شهری با حداقل‌سازی انرژی پمپاژ

نوری

کارشناسی ارشد

تهران

ستاد

9

پیش‌بینی تابع تقاضای درازمدت آب شرب

صادق بهبودیان

کارشناسی ارشد

تهران

ستاد

88

10

بررسی اثر سناریوهای مختلف مدیریت مصرف بر کاهش مصرف آب

باریانی

کارشناسی ارشد

تهران

ستاد

11

بررسی امکان استفاده از نانو ذرات آهن در حذف نیترات از آب

نیما حبشی

کارشناسی ارشد

تهران

ستاد

89-90

12

بررسی غلظت هالواستیک اسدها در آب آشامیدنی شهر تهران

محبوبه قوچانی

کارشناسی ارشد

علوم پژشکی تهران

ستاد

89-90

13

جداسازی یون آهن از محلول آبی توسط زئولیت طبیعی اصلاح شده

پشمینه آذر

کارشناسی ارشد

امیر کبیر

ستاد

89

14

دنیتروفیکاسیون آبهای زیرزمینی با بیوراکتورهای آکنده با استفاده از آکنه KMT

آزاده همتی

کارشناسی ارشد

شریف

ستاد

89

15

کنترل فرآیند لجن فعال به روش MPC با استفاده از مدل شبکه عصبی

حجازی

کارشناسی ارشد

شریف

ستاد

90

16

طراحی و ساخت پایلوت راکتور لجن گرانوله هوازی بمنظور بررسی تاثیر پلیمر کاتیونی بر تولید گرانول

جلالی

کارشناسی ارشد

شریف

ستاد

91

17

حذف خواست اکسیژن شیمیایی COD فاضلاب به روش الکتروشیمیایی

پریسا مرادی

کارشناسی ارشد

علم و صنعت ایران

ستاد

89

18

بررسی تصفیه الکتروشیمیایی پساب آلوده به فنل

نجمه خبازی

کارشناسی ارشد

علم و صنعت ایران

ستاد

89

19

بررسی فرآیند الکتروفنتون برای تصفیه فاضلاب صنعتی

متین ملایی

کارشناسی ارشد

علم و صنعت ایران

ستاد

89

20

ساخت نانوکامپوزیت متخلل Polyhipe با پوشش سطحی نقره

سحر صادقی

کارشناسی ارشد

علم و صنعت ایران

ستاد

89

21

بررسی اثر بار سطحی، ارتفاع مکش، زمان مکش و رهایش ستون آب در پولساتورها

الهه دادور

کارشناسی ارشد

علوم وتحقیقات

ستاد

90

22

بررسی عملکرد نانو ذرات آهن پوشش داده شده بر روی سرامیک در حذف نیترات و مواد آلی آب

مهدوی راد

کارشناسی ارشد

علوم وتحقیقات

ستاد

90

23

بررسی امکان استفاده از ته‌نشین کننده‌های لوله‌ای به عنوان حوض ته‌نشینی ثانویه در تصفیه فاضلاب

افسانه فرجی

کارشناسی ارشد

تربیت معلم

ستاد

90

24

مقایسه فنی و اقتصادی انواع روشهای آبگیری لجن با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره

کمالی

کارشناسی ارشد

تربیت معلم

ستاد

90

25

مطالعه رویکرد دورکاری در نظام اداری و بررسی تاثیر آن بر رضایت مشتریان

میثم رحیمی

کارشناسی ارشد

آزاد

ستاد

90

26

بررسی اثر جیره بندی در شبکه های توزیع آب شهری

عالیه صادق نژاد

کارشناسی ارشد

آزاد

ستاد

1390

27

بررسی حیات پذیری  لجن فعال با تکنولوژی بیو راکتور غشایی

پژوم شریعتی

کارشناسی ارشد

تهران

ستاد

1390

28

کاهش مصرف انرژی در راهبری بیو راکتور غشایی

حاجی علیان

کارشناسی ارشد

تهران

ستاد

1390

29

تصفیه پساپ شهری با سیستم MBR

مریم رضایی

کارشناسی ارشد

تهران

ستاد

1390

30

طراحی و ساخت سیستم حذف بو و ترکیبات آلی از آبهای جریان دار

ارشک نجفیان

کارشناسی ارشد

آزاد

ستاد

1390

31

ارزیابی و مقایسه کارایی فرآیندهای تصفیه آب و عملکرد ارزیابی و مقایسه کارایی فرآیندهای تصفیه خانه آب برای حذف آلاینده ها

لاله عبدالهاشمی

کارشناسی ارشد

علوم و تحقیقات تهران

ستاد

1391

32

ارزیابی کارایی فرآیندهای مختلف تصفیه خانه آب جلالیه در حذف TOC و NOM

حسین کیا شمشکی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ستاد

1391

33

برآورد هزینه تصفیه آب مشروب در تصفیه خانه های آب در ایران

شهرام شاهرخ

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

ستاد

1391

34

تصفیه پیشرفته هوازی بی هوازی فاضلاب شهری با هدف حذف آمونیاک ، نیترات و فسفر

مهدیه راجی

کارشناسی ارشد

خواجه نصیر طوسی

ستاد

1391

35

پاتوتایپینگ و بررسی شیوع های سروتایپ های انتروپاتوژن E.coli  در آب سطحی تهران

مریم اصغری

کارشناسی ارشد

آزاد واحد علوم دارویی

ستاد

1392

36

بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان تهرانی

آقای بیگدلی نژاد

کارشناسی ارشد

آزاد تهران مرکزی

ستاد

1392

37

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران

مهدی چنگیز

کارشناسی ارشد

آزاد تهران مرکزی

ستاد

1392

38

بررسی تاثیر ضد عفونی (اکسید) کننده های مختلف و تعیین شرایط بهینه در حذف دیاتومه در آب خام ورودی

روزبه غفاری

کارشناسی ارشد

آزاد تهران غرب

ستاد

1392

39

بررسی نقش رسانه ملی در کنترل بحران آب تهران در سال 80

امیر رضا غفاری

کارشناسی

علمی کاربردی

ستاد

1392

40

اثر مدیریت عرضه وتقاضای آب بر پویایی شبکه آب شرب شهر تهران

تیمور علیزاده

کارشناسی ارشد

آزاد(علوم تحقیقات)

ستاد

1392

41

شناسایی و رتبه بندی عوامل نشاط کارکنان در سازمان ها

داوود شعبانی

کارشناسی ارشد

آزاد(نراق)

ستاد

1392

42

بررسی و شناسایی بحران های اجتماعی تنش اجتماعی ناشی از کمبود و قطع آب شرب در کلان شهر تهران و برنامه منسجم در پیشگیری از وقوع بحران آب

ابوالفضل عسکری نهوجی

کارشناسی ارشد

آزاد(علوم تحقیقات)

ستاد

1392

43

ارائه مدل مدیریت استراتژیک برای شرکت های تابعه وزارت نیرو

فرنوش بلدی

کارشناسی ارشد

امیر کبیر

ستاد

92-93

44

محاسبه redundancy در طراحی پروژه های اسکادابا توجه به بودجه تخصیص یافته به پروژه در جهت ماکزیمم کردن اطمینان و حل مدل بر اساس الگوریتم فراابتکاری

علی دولتشاهی

کارشناسی ارشد

آزاد تهران جنوب

ستاد

92-93

45

طراحی و اعتبار بخشی برنامه های آموزش مدیریت دانش در مناطق شش گانه آبفای تهران

خدیجه قره باغی

کارشناسی ارشد

علوم و تحقیقات

ستاد

92-93

46

امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی بر اساس فعالیت (ABB) در گروه های شرکتهای آب و فاضلاب استان تهران

محمد پور مقدم

کارشناسی ارشد

تهران مرکزی

ستاد

93-94

47

طراحی و ساخت فیلتر سرامیکی پوشش یافته با نانو مواد موثر گیاهان دارویی جهت کاهش کلر جذبی و افزایش ضد عفونی کننده های گیاهی

محمد شیری

کارشناسی ارشد

علوم دارویی

ستاد

93-94

48

بررسی اخبار مهم آب و فاضلاب ایران و چگونگی مدیریت پوشش آن در اخبار شبکه های 1 و 5 سیما

لادن توانا

کارشناسی ارشد

تهران مرکزی

ستاد

93-94

49

تشخیص اووسیست های کریپتوسپوریدیوم از نمونه آب تصفیه خانه های تهران به روش REAL TIME LAMP

همایونی

کارشناسی ارشد

علوم پزشکی شهید بهشتی

ستاد

93-94

50

بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی شرکت آبفای استان تهران بر میزان صرفه جویی آب در میان شهروندان مناطق شش گانه تهران

توکل

کارشناسی ارشد

ستاد

93-94

51

نقش سلامت سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران

سید یداله حسینی ایمنی

کارشناسی ارشد

ستاد

93-94

52

تحلیل حوادث  شبکه توزیع آب و ارائه پیشنهاد جهت کاهش هدر رفت آب

شهره صابرام آبادی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

ستاد

93-94

53

الزامات پیاده سازی EPR در ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

لیلا علی نژاد

کارشناسی ارشد

علم و صنعت

ستاد

93-94

54

تدوین  برنامه های استراتژیک ورزش شرکتهای وابسته وزارت نیرو

انسیه ابوالقاسم خان

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز

ستاد

93-94

55

تحلیل هیدرولیکی و پهنه بندی کلر باقیمانده در منطقه آبدهی مخزن 12 تهران

مریم پاکدهی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

ستاد

93-94

56

سیستم تصفیه آب با هدف تصفیه پیشرفته خروجی فاضلاب و تبدیل آن به استاندارد آب شرب

روح الله عبدی

کارشناسی ارشد

خواجه نصیر طوسی

ستاد

93-94

57

تعیین ضریب سینیتکی در واحد تصفیه خانه بیولوژیکی

زهرا نیاز آذری

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

شرکت فاضلاب

93-94

58

بررسی عملکردی تصفیه فاضلاب در سیستم نوین ABR غشایی

مریم عموعمو ها

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

ستاد

93-94

59

برآورد ظرفیت برد پهنه جهت ایجاد باغ شهر به روش مدل عدد فشار در اراضی بوستان ولایت شهر تهران

فاطمه اسکندری

کارشناسی ارشد

دانشگاه محیط زیست کرج

ستاد

93-94

60

بررسی اثر مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی بر حذف اندوتوکسین در تصفیه خانه های آب

اسماءعلی یاری

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

ستاد

93-94

61

پهنه بندی پتانسیلی بهره بردرای از منابع آب زیر زمینی با استفاده از داده های کمی و کیفی

ارغوان السادات نگارنده

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

ستاد

93-94

62

بررسی عملکردی داکتور ترکیبی ( ECP) جهت ثبت لجن مازاد بیولوژیکی در مقیاس آزمایشگاهی

خشایار کاظمی راد

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

ستاد

93-94

63

روش فردفنتون در کاهش بار آلی فاضلاب شهری

نادر طاهر نژاد

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

ستاد

93-94

64

اثر تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد و کاربرد لجن فاضلاب بر زیست پالایی خاک، عملکرد کمی و کیفی گیاه کلزا

مهدی طاهری اصغری

دکتری

دانشگاه گیلان

ستاد

93-94

65

مدلسازی آزمایشگاهی هیدرولیک سازه های شکننده جت منهول(نسل جدید منهول)

رضا هاشمی نژاد

دکتری

دانشگاه کرمان

ستاد

93-94

66

آنالیز ریسک سیستم اجرای پروژه  PDS جهت انتخاب سیستم بهینه اجرا ( مطالعه موردی ، تصفیه خانه شهریار )

مونا مالک

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد واحد کرج

ستاد

93-94

67

اندازه گیری عدد پراکندگی و تعیین رژیم هیدرولیکی حوض هواددهی فرآیند لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب قیطریه شهر تهران

باقر بارانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد رودهن

ستاد

93-94

68

اصلاح شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از فن آوری بکارگیری مدل هیدرولیکی تلفیقی نرم افزارهای Water Gems & Arc Map Gis با تکیه بر مصارف یکایک مشترکین (مطالعه موردی شهر رباط کریم)

علی اردوخانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

ستاد

93-94

69

بررسی تاثیر استقرار مدیریت دانش برافزایش عملکرد کارکنان

آیت فریدونی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد

آبفا منطقه 2

93-94

70

شناسایی عوامل اصلی ناب چابک سازی مکانیزمهای اداری

حمیده کلانتری

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد

آبفا منطقه 2

93-94

71

طراحی مدل تلفیقی چند معیاره به منظور ارزیابی شکاف کیفیت خدمات

مهسا نادری

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد

آبفا منطقه 2

93-94

72

تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت

هادی رستمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد

آبفا منطقه 2

93-94

73

تعیین اولویت های آموزش های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست(HSE)

امید صیام

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزادعلوم و تحقیقات دانشکده انرژی و محیط زیست

ستاد

93-94

74

شناسایی واولویت بندی موانع استقرار نظام ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) در واحد مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران "

لیلا کاذری

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد سمنان

ستاد

93-94

75

ارزیابی نتایج استقرار سیستم مدیریت کیفیت و چالش های آن با استفاده از کارت امتیازی متوازن پایدار SBSC

محمدرضا فهیمی

کارشناسی ارشد

آزاد واحد تهران مرکز

ستاد

93-94

76

ارائه مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران

مهدی بهرام علیپور

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد  علوم و تحقیقات تهران

ستاد

93-94

77

ارتباطات مشارکتی در شبکه های اجتماعی

یحیی صفی آریان

کارشناسی ارشد

آزاد تهران مرکزی

ستاد

93-94

78

بکار گیری فناوری شناسایی از طریق رادیو گرافی RFID به تامین و توزیع آب شهری

مرتضی صادقی

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

ستاد

93-94

79

تهیه الکترودیون گزین غشاء مایع با استفاده از لیگاند تیازون2 (H3) ایمین

اکرم پناهی سرمد

کارشناسی ارشد

آزاد شهرری

ستاد

93-94

80

اندازه گیری میکروآلایندههای دیکلوفناک و ایبوپروفن در فاضلاب ورودی و خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و بررسی عملکردسیستم در کاهش آن

رقیه رستمی

کارشناسی ارشد

علوم و تحقیقات

شرکت فاضلاب

94-95

81

ارزیابی کمی سفره آبی شهرستان اسلامشهر و راهکارهای رفع بحران کمبود آب با استفاده از GIS

حمیدرضا مومن زاده

کارشناسی ارشد

آزاد اسلامشهر

آبفا جنوبغربی

95-96

82

بررسی اثربخشی پیاده سازی کریدور جامع اطلاعاتی و پژوهشی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

بیتا موسوی

کارشناسی ارشد

آزاد فیروزکوه

آبفا منطقه 2

94-95

83

مدیریت توزیع آب شرب در شرایط اضطراری ناشی از زلزله

رضا یانی

کارشناسی ارشد

آزاد تهران مرکزی

آبفا منطقه 2

94-95

84

آسیب پذیری و تحلیل ریسک سیلاب در شبکه توزیع آب منطقه یک

رعنا نوروزی

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

آبفا منطقه 1

94-95

85

بررسی و پیاده سازی مدیریت فناوری در شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مهدی حبیب زاده

کارشناسی ارشد

آزاد تهران شمال

ستاد

94-95

86

مدل فرآیندی پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه و ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و اثربخشی آن

مریم مظفری زوارکی

کارشناسی ارشد

آزاد کرج

شهرها و شهرکهای غرب

95

87

تخمین میزان لجن برگشتی به حوض هوادهی در فرآیند تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از شبکه عصب مصنوعی

رحمت الله محمدی

دکتری

آزاد رودهن

آبفا منطقه 4

95-97

88

امکان سنجی تغذیه سفره آب زیرزمینی با استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهری در محدوده آبخوان دشت شهریار

رضا طهماسبی

دکتری

آزاد اراک

شهرها و شهرکهای غرب

95-97

89

آسیب شناسی نظام مشارکت کارکنان در تصمیم گیری سازمان در شرکت آب و فاضلاب استان تهران

سید رضا صادقی

کارشناسی ارشد

آزاد شهرری

ستاد

96

90

بررسی اجرای سیستمهای فاضلاب شهری بر روی مدیریت بحران شهر تهران

رمضانعلی مظفری

کارشناسی ارشد

آزاد شهرری

ستاد

95

91

طراحی و پیاده سازی مدل ارزیابی عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب استان تهران

سجاد معین فارسانی

دکتری

پژوهشگاه شاخص پژوه

ستاد

95-97

92

تحلیل آزمایشگاهی و مدل سازی اثر تزریق هوا بر عملکرد نانو فیلتراسیون

حسین آسفی

دکتری

شهید بهشتی

آبفای جنوبشرقی

95-97

93

بررسی کاربردی نرم افزار Swer gems برای تعیین نقاط بحرانی شبکه فاضلاب

محمد حسین زندی

کارشناسی ارشد

آزاد تهران شمال

آبفا منطقه 3

95

94

تاثیر استراتژیهای مختلف تعمیرات و نگهداری بر کارآیی زنجیر تامین

رقیه میرعطاالهی

کارشناسی ارشد

آزاد صفادشت

شهرها و شهرکهای غرب

95

95

بررسی عوامل موثر در اجرای PM و ارائه الگوی مناسب در شرکت آب و فاضلاب منطقه یک

مریم تواضعی فخر

کارشناسی ارشد

دانشگاه خوارزمی

آبفا منطقه 1

95-96

96

مدلسازی ریاضی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ( مطالعه موردی تصفیه خانه شهر قدس )

محمد چراتی ساسی

کارشناسی ارشد

آزاد تهران جنوب

شهرها و شهرکهای غرب

95-96

97

ارائه رویکرد مناسب برای مدیریت مصرف آب

رامبد محمدی یار

کارشناسی ارشد

علم و صنعت

منطقه 1

94-95

98

طراحی و حل مسائل مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از روش تلفیقی GIS و بهینه سازی چند هدفه

فاطمه احمدنسب

کارشناسی ارشد

آموزش عالی ایوانکی

منطقه 1

94-95

99

بهبود کارآیی واحدهای نگهداری و تعمیرات با روش تحلیل پوششی داده ها

بهیه زندی

کارشناسی ارشد

آزاد تهران جنوب

تامین و تصفیه

95-96

100

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع جهت ارتقا بهره وری تجهیزات و تاسیسات تصفیه خانه 3 و 4 تهرانپارس

علی شادی بخش

کارشناسی ارشد

آزاد تهران جنوب

تامین و تصفیه

95-96

101

ارزیابی و پتانسیل یابی آلودگی در منابع زیرزمینی و آبخوان ها با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS

علیرضا نظری

کارشناسی ارشد

آزاد اسلامشهر

تامین و تصفیه

95-96

102

عملیات حذف یونهای مس، سرب و کلراید از آب آزمایشگاهی با استفاده از نانوجاذب حاصل از لجن تصفیه‌خانه آب

دنیا انصاری مقدم

دکتری

آزاد دماوند

تامین و تصفیه

96-98

103

توسعه شاخصهای ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های آب جهت مدیریت ریسک بهره برداری

حمید سلطان کریمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

تامین و تصفیه

95-96

104

تحلیل قابلیت اطمینان مخازن بتن مسلح نگهدارنده آب در معرض ترک ناشی از خوردگی

ملیکا فیضی

کارشناسی ارشد

علوم و تحقیقات

تامین و تصفیه

95-96

105

اصول پدافند غیرعامل در طراحی مخازن اضطراری سامانه‌های آب رسانی کلان شهر تهران

عبدالله موسوی

کارشناسی ارشد

علوم و فنون فارابی

منطقه 4

96-97

106

مدلسازی لرزه‌ای لوله‌های مدفون و مدیریت جمع‌آوری تصفیه خانه های شهری در مناطق زلزله خیز

محمد احسان مبینی

کارشناسی ارشد

آزاداسلامی رودهن

آبفای شرق

96-97

107

شناسایی نیازهای فناورانه شرکت های آب و فاضلاب مبتنی بر کارت امتیازی BSC و روشهای تصمیمگیری چند معیاره

ایرج بنایی

کارشناسی ارشد

آزاد الکترونیکی

منطقه 5

96-97

108

بررسی اثر هوش هیجانی بر عملکرد منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب منطقه 1 شهر تهران

پانته‌آ حیدری

کارشناسی ارشد

آزاد تهران مرکزی

منطقه 1

96-97

109

تاثیر راه اندازی سیستم داشبورد مدیریتی بر تصمیمگیری های مدیریتی با رویکرد یکپارچه سازی اطلاعات

مجیدرضا نوروزی

کارشناسی ارشد

آزاد علوم و تحقیقات

ستاد

96-97

110

توسعه مدل کاربردی جهت بهره برداری بهینه از تصفیه خانه فاضلاب با لحاظ نمودن مشخصه های جریان ورودی

فرهنگ فروزان مهر

کارشناسی ارشد

تهران

فاضلاب

94-96

111

راهکارهای کاهش تلفات آب با اجرای نواحی ایزوله DMA در شبکه های آب شهری (مطالعه موردی واوان)

حجت اله قربانی

کارشناسی ارشد

علوم و تحقیقات

آبفای جنوبغربی

96-97

112

بررسی محصولات جانبی تولید شده در فرآیند الکترولیز نمک طعام غشایی در آب و بررسی اثر گندزدایی در فرآیند میکروارگانیسمهای فاضلاب

زهرا رضاپور

کارشناسی ارشد

امیر کبیر

فاضلاب

96-97

113

تحلیل و تعیین سطح اقتصادی هدررفت آب در شبکه های توزیع (مطالعه موردی ورامین)

علیرضا نقدی

کارشناسی ارشد

آزاد علوم و تحقیقات

آبفا جنوبشرقی

96-97

114

ساخت کمک منعقد کننده آنیونی پایه سلولوزی با ظرفیت بالا جهت استفاده در ارتقای فرآیند انعقاد و لخته سازی

محمد نورانی

کارشناسی ارشد

تهران

تامین و تصفیه

96-97

115

بررسی عملکرد دی اکسید کلر بهبود یافته در گندزدایی آب و مقایسه عملکرد آن باسیستم‌های متعارف گندزدایی دی اکسید کلر (مطالعه موردی تصفیه خانه 7 تهران)

محمدحسین خان جانی خانی

کارشناسی ارشد

علوم و تحقیقات

تامین و تصفیه

96-97

116

حذف نیترات از پساب با استفاده از پیل الکترولیز میکروبی با بستر پر شده

صائب احمدی

دکتری

تربیت مدرس

تامین و تصفیه

96-98

117

بررسی امکان پذیری استفاده از Bio culture با رویکرد ارتقای کیفی و کمی هضم لجن اولیه واحدهای تصفیه لجن در تصفیه خانه های فاضلاب شهری

اتابک صفرخانلو

کارشناسی ارشد

آزاد علوم و تحقیقات

ستاد

96-97

118

مقایه تاثیر پلیمرهای مصنوعی و طبیعی بر آبگیری لجن تثبیت شده تصفیه خانه جنوب تهران

مریم محمودآبادی

کارشناسی ارشد

آزاد علوم و تحقیقات

فاضلاب

96-97

119

افزایش تولید بایوگاز در فرآیند هضم بیهوازی لجن مازاد ثانویه فاضلاب شهری با استفاده از پیش تصفیه شیمیایی

سید مصطفی حلاجی

کارشناسی ارشد

تهران

فاضلاب

96-97

120

نقش پورتالهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران از دیدگاه شهروندان در برقراری دولت الکترونیک

بهنام بخشی

کارشناسی ارشد

آزاد تهران مرکزی

تامین و تصفیه

96-97

121

کاربرد داده کاوی در پیش بینی رفتار مصرف مشترکین آب

مژده عبدالسلامی

کارشناسی ارشد

آزاد علوم و تحقیقات

آبفا منطقه دو

96-97


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۶
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.